Събаряне на сгради в София

Екипа на Хиперкъртачи знае колко е важно качественото събаряне на сгради. Това е сложен процес както и самото строителство. Изисква доста изчисления и познания в конструцкията на сградата. Само и единствено правилното планиране по събаряне на сгради може да гарантира качествен и бърз резултат. Нашите услуги Кърти Чисти Извозва могат да доведат до комплексно и бързо решение за вашия обект. Ние имаме над 10 години опит в събаряне на различни видове сгради.

СЪБАРЯНЕ НА КЪЩИ

СЪБАРЯНЕ НА КЪЩИ

СЪБАРЯНЕ НА СТЕНИ

СЪБАРЯНЕ НА СТЕНИ

СЪБАРЯНЕ НА БАРАКИ

СЪБАРЯНЕ НА БАРАКИ

СЪБАРЯНЕ НА КОМИНИ

СЪБАРЯНЕ НА КОМИНИ

СЪБАРЯНЕ НА СГРАДИ

СЪБАРЯНЕ НА СГРАДИ

СЪБАРЯНЕ НА КОЛОНИ

СЪБАРЯНЕ НА КОЛОНИ

Разрушаване и събаряне на сгради

Цените за услугата събаряне на сгради се определят при предварителния оглед и приблизителна оценка на количеството строителни отпадъци, броя курсове за извозването им и броя хора, необходими да завършат събарянето в срок. Обикновено при събаряне на сгради е необходимо да се установят първо особеностите на конструкцията, вида на материалите, от които е изградена, количеството железобетон, трегери, противоземетръсни шайби, колони и други.

След като се направи нужното планиране екип от наши техници се захващат с  проследяване и изключване на всички инсталации още преди да е започнала същинската работа. Необезопасени тръбопроводи, паропроводи, електрически кабели и инсталации са предпоставка за сериозни аварии и опасност за живота на работещите. Затова се започва работа само при напълно изолирани и нефункциониращи инсталации.